Vai a sottomenu e altri contenuti

Carrela Azuni

Carrela ''Azuni'' est posta in sa zona de ''Benepadru''; incominzat a manu manca 'e s'Istradone e finit in Carrela Vittoriu Emanuele 2°.

In s'annu 1872 istaiat in sa ''Frazione Quartieri Marghine'' e hat semper tentu su numen chi tenet oe.

In custa carrela han cominzau a rezistrare dae s'annu 1874 pro cantu nos resultat dae sos rezistros cumonales, ma pro certu tenimos su nomen de una pessona naschia tantos annos prima un custa carrela.

Non s'ischit cun seguresa proite custa carrela tenet custu nomen. Ma sigomente in custa carrela biviat unu nobile chi a sambenau faghiat Azuni podet essere chi custu siat su motivu; ma podet esser puru chi hapat pigau nomen dae Azuni Dominigu Alberto, istrudiosu de lezzes e de filosofia e avocau, naschiu in Tattari su 13/8/1749 e mortu in Casteddu su 24/1/1827.

Link di riferimento

www.openstreetmap.org/way/203888126

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto