Vai a sottomenu e altri contenuti

Carrela Cesare Cantù

Custa carrela posta in sa zona 'e ''Muntonarzu'', antigamente fit titulada ''Carrela ‘e s'Eremita'' e in s'annu 1872 faghiat parte de sa ''Frazione Quartieri Santu Zuanni''.

Ancora prima ''Muntonarzu'' fit sa zona connota comente ''Prima Ighina''.

In custa carrela han cominzau a registrare dae s'annu 1872 finzas a s'annu 1896 e ancora una in s'annu 1913.

Carrela ''Cesare Cantù'' cumparit in sos rezistros s'annu 1904 - 1906 - 1911 e poi sighit finzas a dies de oe.

Cesare Cantù fit un ‘iscrittore, istoricu e patriota, chi pro custu motivu est'istau finas impresonau. Est biviu in s'epoca de Manzoni.

Link di riferimento

www.openstreetmap.org/way/203888167

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto