Vai a sottomenu e altri contenuti

Carrela Fra Cosimo

Antigamente custa carrela si naraiat ''Uturinu Nule'', poi ''Uturinu Tigellio'', poi ancora ''Uturinu 'e sa Costa'', e fit posta in su ''Quartieri Marghine''.

In '' Uturinu Nule '' han rezistrau naschidas dae s'annu 1872 e finzas a s'annu 1908.

In ''Uturinu Tigellio'' dae s'annu In ''Uturinu 'e sa Costa'' incominzan in s'annu 1896 e finzas a s'annu 1907, ma custu numene l'hat mantesu finzas a s'annu 1983, cando hat pigau su nomen chi tenet oe.

Cun su numene de ''Uturinu ‘E Sa Costa'' resultat finzas in sas ''Partite Catastali'' Comune di Sedilo - Archivio Storico di Oristano.

Fra Cosimo ''zeracu de su signore'' fit unu para 'e s'ordine franziscanu. Seguramente naschiu in Sedilo e mortu in su cunventu de Bitti s'annu 1742.

Link di riferimento

www.openstreetmap.org/way/203888068

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto