Vai a sottomenu e altri contenuti

Carrela San Basilio

Custa carrela chi tenet positura in su rione de ''Corrubare'' l'agatamos approbe a sa cresia titulada a su piscamu chi at tentu sa nadia in Capadoccia.

Incominzat affac'a su ''Cursu Eleonora'' e tenet finitia in ''Parza Roma''.

At semper tentu custu nomen e anticamente collocada in su ''Quartieri Matzore''. Rezistran in custa carrela dae s'annu 1879 e ancora in su 1881 - 1883 -1884 -1887 - 1888 - 1891 - 1893 - 1895 pro sighire finzas a dies de oe.

Duas sorres, una in s'annu 1893 e sa segunda in su 1896, naschidas cun certesa in custa carrela benin registradas in ''Carrela Conte Serra''. A sa matessi manera , duas pessones chi an tentu su naschidorzu in ''Carrela Conte Serra'' sun'istadas rezistradas in ''Carrela Santu Asili''.

Link di riferimento

www.openstreetmap.org/way/319772403

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto