Vai a sottomenu e altri contenuti

Uturinu Regina Elena

S'Uturinu ''Regina Elena'' aunit sa ''Carrela Carulu Alberto'' cun ''Carrela Regina Elena'', e anticamente fit numenadu ''Uturinu 'e su Procarzu'' e istaiat in su ''Quartieri Matzore''.

Pro cantu hamos potidu ischire in sos tempos antigorios in custa carrela biviant solamente duas famiglias, e seguramente hat pigau su nomen '''E su Procarzu'', proite unu cumponente de una de custas duas, comente resultat in sos rezistros faghiat su procarzu.

Link di riferimento

www.openstreetmap.org/way/203888065

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto